Psychologia - Rodzaje konfliktów w pracy

Rodzaje konfliktów w pracy Konflikty mogą zostać wywołane przez pracownika lub też przez pracodawcę.
a) Konflikty wywołane przez pracownika.
Niestety zdarza się, że pracownik postawiony jest w takiej sytuacji że musi sprzeciwić się swojemu przełożonemu. Żadna ze stron nie chce pójść na ustępstwa co doprowadza do konfliktu.
* konflikty funkcjonalne - jeżeli powierzone zadanie zostaje wykonane prawidłowo, nie dojdzie do konfliktu. Jeżeli natomiast zadanie nie zostanie wykonane powstaje konflikt który może wynikać z niezrozumienia zadania, zapomnienia treści polecenia, braku kwalifikacji, złego wykonania czy błędnej oceny wykonania.
Konflikty takie można rozwiązać poprzez wspólne zrozumienie, rozładowanie napięcia oraz bilans możliwości i trudności.
* konflikty organizacyjne - powstają przy nieprawidłowym wykorzystaniu ludzi w pracy, bez uwzględnienia ich kwalifikacji, możliwości i zainteresowań. Takim konfliktom można zapobiec właściwie organizując pracę oraz przestrzegając zasad doboru zawodowego.
* konflikt charakterologiczny - powstają w związku z tzw. trudnymi charakterami i charakteryzują się oporem podwładnego przed wykonaniem powierzonego zadania. Np. wydane polecenie nie zostaje wykonane, zostaje wykonane dobrze ale po wyrażeniu niezadowolenia, zadanie jest wykonane ale sprzecznie z zaleceniami lub zostaje wykonane niedbale. Unikać takich konfliktów można przez przestrzeganie zasad doboru zawodowego.
* konflikt partnerów - występuję w źle dobranym zespole, kiedy przełożony i podwładny są jednocześnie współpracownikami. Konflikt można zażegnać poprzez zmianę personalną jednej ze stron konfliktu.
b) Konflikty wywołane przez przełożonych.
* pseudokonflikt - występuje gdy podwładny nie ujawnia swojej niechęci czy pretensji do przełożonego,
* konflikt utajony - gdy obie strony są sobie niechętne ale nie ujawniają tego publicznie.
* konflikt jawny - wywołuje otwarte, często publiczne starcie między podwładnym i przełożonym i uniemożliwia dalsze wspólne kontynuowanie zadań.
Konflikt jawny może być zamierzony lub niezamierzony.
Konflikt niezamierzony - powstaje gdy kierownik nie wywołuje konfliktu świadomie.
Konflikt zamierzony - powstaje gdy kierownik świadomie i umyślnie go wywołuje.Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Psychologia

190 IP banned